آقایان بخونند ...

آخه وقتی بلد نیستین چرا الکی اظهار فضل میکنین ؟ چرا وقتی یه چیزی درسته فقط بخاطر اینکه یه خانم اون حرفو زده قبول نمیکنین ؟ چرا موقعی که چیزی در مورد شما صدق میکنه باور نمیکنین ؟ والا بلا قلدری بهتون نمیاد !!!

یکی به من جواب بده چرا همتون توزرد از آب در میاین ؟ چرا همش میخواین بقیه رو ضایع کنین و بعد با هم بخندین ؟ که چی ؟

یکی از پسرای کلاس زبان که به مطالب تو کتاب هم ایراد میگیره : چرا اینجا نوشته boys brag  ؟ بعد از اون ته کلاس یکی دیگه داد میزنه : به در میگه دیوار بشنوه 13.gif 

بیرون داره جل جل بارون میاد پسره خرس گنده با اون هیکلش که طعنه زده به چنار یهو نیم ساعت از کلاس گذشته با چتر وارد کلاس میشه !!! بابا تو خودت به زور از اون در میای تو اونوقت چتر بازیت گرفته ؟ اونم سر کلاسی که استادش انقد صبوره که هیچی بهت نمیگه . جالب اینجاست که بعد از اینکه خوب کلاسو بهم ریختی بلند میشی میری و با صدای بلند هوار میکشی که : استاد کلاسمو اشتباه اومدم 14.gif من اگه جای استاد بودم دیگه راهش نمیدادم

آخیش ... راحت شدم ... مونده بود سر ذلم این حرفا ... قصدم توهین نبود . اونایی که اینجوری نیستن که خوب بهشون برنمیخوره اونایی هم که هستن خوب واقعیته دیگه 10.gif 

/ 0 نظر / 25 بازدید