با لباس صورتی رنگ بلند و موهای مشکی شنیون شده مثل فرشته ها شده بود اولین دختر فامیل بود که با سن کم ازدواج میکرد ... دیگه از اون ابروهای قاجاری که تقریبا نشونه همه دخترای فامیله خبری نبود . فکرشو بکنین یه دختر یک متر و نیمی تپلی (البته به قول خودش) که دیگه از ارتودنسی دندوناش هم خبری نبود

تصور فائقه شیطون تو لباس عروسی و نامزدی خیلی سخت نبود ولی انگار یکدفعه پرت شده بود به دنیای آدم بزرگا !با یادآوری بچگی قشنگمون  بی اختیار دلم گرفت . هرچند اون دوتا خودشون خیلی خوشحال بودن چون بالاخره به آرزوشون رسیده بودن ... چرا انقدر پافشاری میکنن ؟ چرا به این زودی ؟

/ 0 نظر / 36 بازدید